Asko Kynnap
Kui disainerist poeet kukub
luuletama, siis ilusad raamatud
välja kukuvad.

Ja sisalikud vastasid 2003

Kõige ilusam sõda 2004
Baltimaade ilusaim raamat