RGB
Kui  asjaosaliseks on RGB (   red ,green, blue, muide!) ,siis on kõik näha! Lihtsalt on!